Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Wat wordt jouw contributie

 
2022 2 Juli

Nieuws afbeelding Tijdens de ALV is uitgebreid stilgestaan bij de bijdrage die (ouders van) leden moeten leveren als ze lid worden bij MHC Weesp. 


Van alle (ouders van) leden verwachten we dat ze vrijwilligerswerkzaamheden doen en daarmee hun contributie leveren aan de vereniging. Dit houdt de kosten van de geldelijke contributie lager, het verhoogt de betrokkenheid bij de club én je leert elkaar beter kennen. Het bestuur hoopt dat – door het ‘draaien’ van vrijwilligersdiensten – de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging (nog) groter wordt. 

We zien de afgelopen periode echter dat veel werk wordt verricht door een kleine groep actieve leden, en dat we steeds minder (lees tot geen) reacties krijgen op (dringende) vrijwilligersvacatures. Zelfs aan de bar- en fluitdienst- verplichting wordt vaak al niet aan voldaan. Doordat mensen steeds minder tijd hebben (of willen maken) en het niet (altijd) kunnen aanstellen van betaalde krachten, moeten we strenger zijn. 

Een actieve bijdrage leveren is leuk! 
We willen dat alle (ouders van) leden een actieve bijdrage gaan leveren, maar we zien ook dat leden het druk hebben en niet gebonden willen zijn aan ‘tijdrovende’ vrijwilligerstaken. 
Daarom zullen we ook kleinere en projectmatige taken aanbieden die leden kunnen oppakken waarmee vrijwilligers met structurele taken worden ontlast. 

We gaan meer inzichtelijk maken wat leden kunnen doen als bijdrage aan de vereniging; zowel kleinere projectmatige taken, als meer omvangrijkere werkzaamheden. 

Wat gaan wij doen?
1. Commissiehandboek: 
We gaan een commissiehandboek maken waarin alle commissies uitgebreid aan bod komen waarbij alle mogelijke werkzaamheden worden gepresenteerd. Althans, zo goed als mogelijk, want we willen leden ook de vrijheid geven om zelf op te pakken wat zij nodig achten bij die commissie. We hopen dat hierdoor meer leden zich intekenen op een commissie (taak). 

2. Nieuwe leden: Meldt een nieuw lid zich aan, dan zullen we een ‘vrijwilligersintake’ houden. Via deze intake krijgen we meer informatie over talenten, passies en ervaring van leden. Daarnaast wordt in de intake aandacht besteed aan wat een lid eventueel zou kunnen betekenen voor de vereniging. We zullen voortaan ook meer opvolging geven aan de aanmeldingsprocedure. 

3. Introductieavond: We gaan weer alle nieuwe (ouders van) leden uitnodigen voor de introductie avond. Naast dat we ze welkom heten bij de vereniging, zullen we ook veel commissies aan bod laten komen waarmee we hopen dat deze nieuwe leden zich na verloop van tijd melden als actief lid van een commissie. 

4. Actief in gesprek: Samen met de Verenigingsmanager zullen we leden actief benaderen en met hen in gesprek gaan over welke bijdrage ze willen en kunnen leveren aan de vereniging. 
Wij denken dat er voor elk lid iets te vinden is wat bij hen past. Wat vind iemand leuk om te doen, waar is iemand goed in, of wat wil iemand juist leren? Op deze manier hopen we mensen meer te betrekken bij de vereniging, waardoor we elkaar beter leren kennen en de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging (nog) groter wordt. 


Een contributie van minimaal 10 uur per lid
Zit je niet in een commissie of lever je geen actieve bijdrage aan een commissie, dan moet ieder lid minimaal 10 uur per jaar actief een bijdrage leveren aan zogenaamde ‘roosterdiensten’.
Dat zijn o.a.: 
-Bardiensten en wedstrijdtafel
-Fluitdiensten
-Terreindiensten
-Klusdiensten 

Afkopen 
Er zijn verenigingen waar men vrijwilligersdiensten op voorhand kan afkopen. Dat vinden wij voor onze vereniging geen wenselijke situatie. Enerzijds leidt dat tot een tweedeling: de kapitaalkrachtigen versus de minder kapitaalkrachtigen, anderzijds zorgt dat voor een ‘consumentisme’ cultuur die wij niet bij ons vinden passen. 
Daarbij moet de vereniging de bezetting, al dan niet met betaalde krachten, regelen. Dat is tegenwoordig met de krappe arbeidsmarkt, een flinke uitdaging. 

Niet nakomen vrijwilligersdienst
Mocht op 1 januari 2023 vast komen te staan dat er door leden nog weinig invulling is gegeven aan het leveren van een (deel van de) actieve bijdrage, dan zullen wij het uitblijven hiervan een  sanctie opleggen. Dat kan een geldelijke sanctie zijn, maar dat kan ook betekenen dat een lid wordt uitgesloten van deelname aan wedstrijden. 
Mogelijke sancties worden bij de ALV in januari gepresenteerd. 

Overige besproken punten van de ALV zullen binnenkort op de site of achter de inlog te vinden zijn. 

 

Gerelateerd