Rabobank, Amstel & Vecht Stern Volvo Weesp BLIQ

Vrijwilligers

Wil jij de club helpen? Super! 

Vacatures

Aantal personen

Arbitragecommissie

1-2 

Wedstrijdsecretariaat 

1-2

Contributie beheer

1-2

Sponsorcommissie

4

Terreincommissie 

1

Materialencommissie

1-2

Zaalcommissie 

1

Barcommissie

5


Meer informatie over inhoud van deze vacatures vind je hier

Vrijwilligers zijn hard nodig
MHC Weesp wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en plezierig hockeyen in een gezellige omgeving. Daar zijn vrijwilligers voor nodig. Er zijn verschillende rollen in te vullen. De meeste taken kun je in een paar uur week doen. 

Coachen/trainen
De meeste (jeugd)teams hebben een eigen coach en/of trainer. Of kiezen hiervoor iemand uit de oudergroep. Trainers worden geregeld door de technische commissie. Soms betaald (bijvoorbeeld van Heren 1 en Dames 1), soms vrijwillig. De (jeugdige) trainers van jeugdteams ontvangen een (kleine) vrijwilligersvergoeding.

Bestuur/commissie
Er zijn genoeg vrijwilligerstaken waar je je voor kunt inzetten. Dat kan van heel actief in het bestuur, maar ook als lid in een van de vele commissies. Het organogram is een overzicht van alle bestuursfuncties en commissies.  Deze vind je hier (versie december 2021).

Overige klussen
Er zijn ook diverse andere klussen waarbij jouw kwaliteiten welkom zijn, zoals onderhoud van het terrein (opvegen van bladeren, klein onderhoud), juridisch advies, administratie, vormgeving, fotografie etc. We doen graag een beroep op jouw tijd en talent.

Wil je je aanmelden voor een klus, of heb je nog vragen, stuur dan een mail naar [email protected]