Rabobank, Amstel & Vecht Stern Volvo Weesp BLIQ

Vrienden van MHC Weesp

Vrienden van MHC Weesp is een initiatief van hockeyclub MHC Weesp, met als wens om bij te dragen aan duurzame en sociale verbeteringen binnen Weesp. Via fundraising sparen we gezamenlijk een bedrag bij elkaar voor een sociaal en duurzaam sponsordoel, dat kan zowel een doel binnen als buiten de vereniging zijn. We stellen zelf doelen voor, maar je kunt als lid ook zelf doelen voorstellen. Een onafhankelijke commissie Vrienden van MHC Weesp toetst of het sponsordoel past binnen de doelstellingen:
 •  namelijk draagt het bij aan: "hockeyplezier voor iedereen”; 
 • duurzame verbetering van de accommodatie (velden en clubhuis); 
 • of een goed doel binnen Weesp, bijvoorbeeld een bijdrage voor Don Bosco, ouderensport of gehandicaptensport. 

Hoe kun je bijdragen? 
Via het administratie programma LISA kun je op een veilige en verantwoorde manier meedoen. We zullen het sponsordoel communiceren en je kunt ervoor kiezen om hier een bedrag aan bij te dragen. Dit kun je met je naam doen of anoniem. 
Hieronder staat een overzicht van de lopende fundraising acties. 

Sponsordoelen op onze verlanglijstje 
We willen graag iets doen voor ouderen, kinderen van álle scholen een mooie, veilige sportbasis bieden en nog veel meer. We horen graag jullie ideeën, een goed project ondersteunen we van harte! Mail je sponsordoel naar: [email protected]

Projecten
Er zijn een aantal projecten die we graag willen realiseren, in willekeurige volgorde:
 • LED-verlichting veld 1 en 2
  Dit gaat de vereniging direct geld opleveren, want we verwachten er € 6.000 mee te kunnen besparen jaarlijks.
  Sponsordoel € 52.000,= (daarnaast ontvangen we € 35.000 subsidie).
 • Ballenkanon
  Dit is nodig voor de keeperstrainingen.
  Sponsordoel € 4.500 euro (incl. btw; btw op veldactiviteiten kunnen we niet terugkrijgen).
 • LG hockey
  LG is hockey is voor lichamelijk gehandicapten jongeren die fysiek in enige mate beperkt zijn. Hiervoor is binnen de KNHB een speciale LG-competitie. Op dit moment zijn er 4 spelers, dit willen we laten groeien naar het benodigde aantal van 8 spelers om mee te kunnen doen aan de LG-competitie. Dit kan door ook buiten Weesp leden te werven. De jongeren die buiten Weesp wonen, willen we tegemoet komen in de reiskosten.
  Sponsordoel: € 1000,= euro
Meedoen? Klik hier voor een bijdrage Crowdfunding MHC Weestp