Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Lidmaatschap opzeggen

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11-5-2009

Opzeggen lidmaatschap

 1. Opzeggen voor het volgende seizoen moet vóór 15 mei.
 2. Opzeggen kan op twee manieren:
  a. invullen van het opzegformulier in Lisa(inloggen op de website.
  b. per mail naar: [email protected].
 3. Van een correcte opzegging ontvangt het (voormalig) lid te allen tijde een bevestiging.
 4. Na het opzeggen van het lidmaatschap blijft de betalingsverplichting van eventuele openstaande bedragen onverminderd bestaan. Deze dienen per direct te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na opzegging van het lidmaatschap alsnog worden gestorneerd.

Late en tussentijdse opzeggingen

 1. Als het lidmaatschap na 15 mei maar voor aanvang van het nieuwe hockeyseizoen wordt opgezegd geldt dit als een late opzegging.
 2. Als het lidmaatschap na de start van het seizoen wordt opgezegd geldt dit als een tussentijdse opzegging.
 3. Verzoeken voor opzegging met terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd.
 4. In geval van late of tussentijdse opzegging is het lid de volledige contributievoor het (volgende) seizoen verschuldigd. Met de volgende uitzonderingen.
  a. Voor de leeftijdscategorie 5 -6 jaar (Funkeys en Benjamins) kan het lidmaatschap tussentijds worden beëindigd en wel voor 31 december;
  b. Verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20 km buiten Weesp. Hiervoor ontvangt MHCW bij de opzegging een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
  c. Bij langdurige ziekte, blessures of complicaties bij zwangerschap van een lid, waardoor hockeyen medisch gesproken niet mogelijk is. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van bijvoorbeeld een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
  d. Bij overlijden van het lid;
  e. Bij wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting van het lidmaatschap kan worden verlangd.
 5. In bovenstaande gevallen (4a t/m 4e) is de opzegging ter beoordeling van het bestuur van MHCW. Het bestuur zal ieder geval apart behandelen. Over het besluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 6. Voor de uitzonderingen genoemd in 4a t/m 4e zijn de regels voor restitutie van contributie als volgt:
  a. Voor aanvang van de 2e seizoenhelft is restitutie mogelijk van max 50% minus gemaakte administratiekosten van 50,-- euro.
  b. Bij opzegging na aanvang van de 2e seizoenhelft is geen restitutie mogelijk tenzij het bestuur anders beslist.

Contributie bij langdurige ziekte, blessure of zwangerschap

 1. Uitgangspunt is dat er tijdens het seizoen geen restitutie plaatsvindt, behalve als
  a. er sprake is van een langdurige ziekte of blessure waardoor hockeyen medisch gesproken niet mogelijk is
  b. het lid zwanger is.
 2. In alle gevallen is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van bijvoorbeeld een medische verklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte / zwangerschap. 
 3. Leden kunnen maximaal 2 seizoenen gebruik maken van de blessureregeling zoals die hieronder is beschreven.
 4. In de gevallen benoemt onder 1. vervalt de contributieplicht voor de periode van de ziekte/blessure/ zwangerschap.
  a. Melding voor aanvang van de 1e seizoenshelft
  • wordt er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Als het lid tijdens de 1e seizoenhelft weer gaat hockeyen (trainingen en/of wedstrijden) dan wordt alsnog de volledige contributie in rekening gebracht, minus de in rekening gebrachte administratiekosten.
  • Als het lid vanaf de 2e seizoenhelft weer gaat hockeyen (trainingen en/of wedstrijden) dan wordt 50% van de contributie in rekening gebracht.

b. Melding voor aanvang van de 2e seizoenshelft:

  • is restitutie mogelijk van max 50% contributie minus 50,-- euro administratiekosten.
  • Als het lid tijdens de 2e seizoenhelft weer gaat hockeyen (trainingen en/of wedstrijden) dan vervalt het recht op restitutie.


Procedure Verzoek voor restitutie

 1. Er dient een schriftelijk verzoek of een mail te worden ingediend bij het secretariaat: [email protected].
 2. Het verzoek wordt voorgelegd aan de penningmeester.
 3. De penningmeester en secretaris beoordelen de situatie en bepalen in overleg of er sprake is van een uitzondering of calamiteit en - handelen conform bovenstaande regels.
 4. De verzoeker wordt door het secretariaat schriftelijk of via de mail op de hoogte gebracht.