Stern Volvo Weesp BLIQ

Bar

De bar bij MHC Weesp wordt gerund door vrijwilligers. 

Openingstijden clubhuis
Het clubhuis en kleedkamers zijn geopend tijdens de volgende tijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : van 15.30 uur tot uiterlijk 23.00
Woensdag 14.30 uur tot uiterlijk 23.00
Zaterdag 08.00 uur – max. 1 uur na afloop laatste wedstrijd
Zondag open 1 uur voor 1e wedstrijd, tot max. 1 uur einde laatste wedstrijd.
De bar is bemand door vrijwilligers op woensdag -en vrijdagmiddag en in het weekend. 

-Tijdens de winterstop is het clubhuis gesloten (van begin december t/m eind februari).
-Tijdens evenementen kunnen afwijkende tijden gelden.
-Uiterlijk 23.00 uur zijn het clubhuis en de kleedkamers afgesloten en het terras en terrein verlaten. 

Schenktijden
Conform onze vergunning mogen alcoholische dranken alleen geschonken gedurende de volgende tijden, dit zijn onze schenktijden:
Maandag – Donderdag 20.00 – 22.45 uur 
Vrijdag 17.00 - 22.45 uur
Zaterdag 16.00 - 22.45 uur
Zondag 13.00 - 22.45 uur 

Kassa
-Er kan alleen met PIN worden afgerekend.
-Alle verkopen worden direct ter plaatse afgerekend tegen de voorgeschreven prijzen. 
-Er wordt niet op rekening gekocht.

Eten en drinken
Het nuttigen van zelfgemaakte maaltijden, in teamverband, is uitsluitend toegestaan na overleg met de horecamanager of barcommissie. Zonder overleg is gebruik van faciliteiten en spullen van de club niet toegestaan.

Bardienst
Op dit moment gelden de volgende regels m.b.t. bardiensten (april 2022). 
- Ieder lid draait 3 bardiensten (van ca 2 uur) per seizoen. Is het lid jonger dan 18 jaar, dat draait de ouder/verzorger deze bardienst.
- Trimleden/trainingsleden draaien 1 bardienst per seizoen.
- Bardiensten kunnen zelf ingedeeld worden via de LISA-app-optie:  Meer-Plan uw Dienst of op www.mhcweesp.nl na inloggen met je lidnummer en password (zie ook bijlage in link).
- Bardiensten die nog niet zijn ingevuld, worden opgevuld met leden die zichzelf nog niet hebben ingedeeld. Je wordt hier per email van op de hoogte gesteld.
- Onderling wisselen/regelen mag uiteraard, graag dit tijdig aangeven in de LISA-app of per email ([email protected]). Het (eerst) ingedeelde lid blijft verantwoordelijk voor de bardienst en de gevolgen indien er niemand komt opdagen.
- Komt het ingedeelde lid (of ouder/verzorger) niet opdagen dan volgt een boete van € 50.-
- Als blijkt dat je aan het einde van het seizoen geen of niet voldoende bardiensten hebt gedraaid, dan zal een sanctie volgen.
- Kinderen jonger dan 16 jaar horen niet achter de bar. 
- Alleen diegenen die bardienst hebben mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden, evenals barcommissie- en bestuursleden.  
- Als je een vaste vrijwilliger bent en in een commissie zit, dan ben je vrijgesteld van extra vrijwilligers-werkzaamheden waaronder bardienst. Het bestuur bepaalt welke leden onder deze groep vallen.
- Het is niet toegestaan om tijdens de bardienst alcoholhoudende dranken te nuttigen.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste contactgegevens, deze kan je uiteraard zelf aanpassen in de LISA-app of via de website.
- Naast bardiensten, worden er een aantal keer per jaar klusdagen georganiseerd welke meetellen als bardienst. 


Instructie bardienst
Alle instructies m.b.t. een bardienst zijn hier te vinden (liggen ook geprint in de map bij de bar) 
-Algemene regels
-Heb je al eens eerder bardienst gedraaid en weet je goed hoe alles werkt, dan heb je hier een kort overzicht van wat je ook al weer moet doen.
-Het bar -ABC vind je hier 
-Een instructie voor zaterdag 
-Als je moet afsluiten 
-Voor doordeweekse avonden
-Woensdag- en vrijdagmiddag 
-Als je achter de bar de taak van wedstrijdtafel hebt