Opzeggen 

via het opzegformulier > inloggen via de site > club > opzegformulier

of

per mail: [email protected].
Graag de reden van opzegging vermelden.


Regels restitutie contributie en opzegging lidmaatschap

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11-5-2009

 

A. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap aan het eind van het seizoen moet voor 15 mei plaatsvinden.


Later opzeggen betekent dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen in rekening wordt gebracht.

- Hiervan kan slechts worden afgeweken indien de voorzitter en penningmeester daar schriftelijk of via de mail toestemming voor hebben verleend.

- Uitgangspunt is dat bij opzegging tijdens het seizoen geen restitutie van contributie mogelijk is, tenzij er sprak is van een calamiteit (bijv. onverwachte verhuizing). In dat geval wordt er als volgt gehandeld:

        - Bij opzegging voor aanvang van de trainingen 2e seizoenhelft is restitutie mogelijk van max 50% minus gemaakte administratie kosten ad. 50,-- euro.

        - Bij opzegging na aanvang van de trainingen 2e seizoenhelft is geen restitutie mogelijk.

        - Verzoeken met terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd.

 

B. Restitutie contributie bij blessure, ongeval, andere persoonlijke belemmering

Uitgangspunt is dat er tijdens het seizoen geen restitutie plaatsvindt, behalve als:

 

- Voor aanvang van de 1e competitiehelft sprake is van een blessure, ongeval, of andere belemmeringen waardoor hockeyspelen niet mogelijk is en verwacht kan worden dat er lange tijd niet gespeeld kan worden.

- Dus voor aanvang van de trainingen. Aangezien er geen sprake is van een opzegging van het lidmaatschap wordt in dit geval een bedrag van 50,-- euro in rekening gebracht voor de administratiekosten en afdracht bond.

- Gaat het lid tijdens de 1e seizoenhelft toch hockey spelen dan wordt alsnog de volledige contributie in rekening gebracht.

- Gaat het lid v.a. de 2e seizoenhelft weer spelen dan wordt 50% van de contributie in rekening gebracht.

 

- Voor aanvang van de 2e seizoenhelft sprake is van een blessure, ongeval of andere belemmeringen waardoor hockeyspelen niet mogelijk is en verwacht kan worden dat er lange tijd (rest seizoen) niet gespeeld kan worden.

- Dus voor aanvang van de trainingen. De restitutie is max 50% minus de gemaakte administratie kosten, inschrijving bond, ad. 50,-- euro.

 

Procedure


Opzeggen gaat via het opzegformulier > inloggen via de site > club > opzegformulier

of 

Mail om op te zeggen naar: [email protected].


In geval van een verzoek voor restitutie van contributie of dergelijk dient er een schriftelijk verzoek per mail te worden ingediend bij het secretariaat: [email protected].


- Het verzoek wordt voorgelegd aan de voorzitter en penningmeester.

- Zij beoordelen de situatie en bepalen in overleg of er sprake is van een uitzondering of calamiteit en - handelen conform bovenstaande regels.

- De verzoeker wordt door het secretariaat schriftelijk of via de mail op de hoogte gebracht.