Verzekering

 

Mixed Hockey Club Weesp heeft voor haar leden en haar vrijwilligers een verzekering afgesloten via de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond). Dit betreft een collectieve ongevallenverzekering, welke is ondergebracht bij AON verzekeringen. De verzekering geldt voor alle door de MHC Weesp of de KNHB georganiseerde activiteiten, wedstrijden, trainingen, vergaderingen of bijeenkomsten en voor de rechtstreekse heen- en terugreis daar naar toe.

Als u bijvoorbeeld tijdens het verrichten van vrijwilligers werkzaamheden voor de vereniging of tijdens het sporten een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of in het ergste geval overlijdt, ontvangt u dan wel uw nabestaanden een uitkering.

De medische kosten worden tot een bepaalde hoogte vergoed, voor zover uw eigen verzekering de kosten niet (volledig) dekt. U spreekt dus altijd eerst uw eigen ziektekostenverzekeraar aan, als u medische kosten heeft moeten maken. Als uw ziektekostenverzekeraar niet tot vergoeding over gaat, kan u uw nota's samen met de schriftelijke afwijzing van uw ziektekostenverzekering bij AON indienen. Mogelijk dat AON kosten vergoedt, die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt.

Kijk voor de polisvoorwaarden op www.sportverzekeringen.nl

 

Schadeformulier

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op onze verzekering bij AON, dan dient u het schadeformulier in te vullen en vervolgens op te sturen naar de penningmeester van onze vereniging: Frank Jonkhart [email protected]

Het schadeformulier dient altijd ondertekend te worden door de penningmeester van MHC Weesp. U kunt het schadeformulier 'ongevallenverzekering' opvragen bij de AON Servicedesk (010-4488875) of downloaden op: www.sportverzekeringen.nl/schade.htm

 

 Verzekerde bedragen

Overlijden

€ 12.500

16 jaar of jonger

€ 5.000

70 jaar of ouder

€ 2.500

Blijvende invaliditeit

€ 50.000

16 jaar of jonger

€ 50.000

70 jaar of ouder

€ 5.000

Medische kosten

€ 2.500 (eigen risico € 12,50)

Tandheelkundige hulp

€ 250 (eigen risico € 12,50)

Persoonlijke eigendommen

€ 125 (eigen risico € 12,50)