Verplichtingen

 

Jeugd

Hockey bestaat uit een wedstrijd op zaterdag (wisselende tijden) en een of meer trainingen in de week. Juist omdat hockey een teamsport is, word je geacht hierbij steeds aanwezig te zijn.

 

Verplichtingen jeugdleden

Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren in de organisatie van de club. Spelers uit de A en B zijn verplicht om een scheidsrechterskaart te halen en op zaterdag jeugdwedstrijden te fluiten. Zij worden ook gevraagd om teams te coachen en te assisteren bij het geven van trainingen.

 

Verplichtingen ouders jeugdleden

Van de ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de organisatie van de club. Alle ouders worden een aantal maal per jaar ingedeeld voor een dagdeel bardienst. Dit is een verplichting jegens de club. De bar wordt bemand door enkele ouders, onder leiding van een barhoofd. De dienst is niet over te dragen aan jeugdleden. Op de site staan de bardienstenschema┬┤s vermeld.


Ook worden ouders opgesteld om te rijden naar uitwedstrijden en toernooien.


Voor zowel bar- als rijdienst geldt: afzeggen kan niet, onderling ruilen wel (doorgeven aan barcommissie).

 

Cursus clubscheidsrechter

Ouders worden door MHC Weesp in de gelegenheid gesteld een scheidsrechterskaart te halen (C-kaart). Deze cursus is gratis en met een scheidsrechterskaart op zak voelt men zich zekerder om een jeugdwedstrijd te fluiten. 


Met ingang van het seizoen 2012-2013 verandert de opleiding Clubscheidsrechter en kan deze gevolgd worden via een e-learning module. Hiermee kunnen cursisten zelf achter de computer de spelregels leren en zo de opleiding volgen wanneer het hen uitkomt. Na het behalen van het schriftelijk examen ontvangt de cursist een scheidsrechterskaart.

Voor meer informatie zie ook onder 'Arbitrage -> cursussen' .


Sportiviteit langs de lijn

Van de ouders wordt verwacht dat zij op een positieve wijze bijdragen aan de sportiviteit langs de lijn. Daarmee bedoelen wij: positief aanmoedigen is prima, maar er worden geen spelers, scheidsrechters of coaches afgekraakt.


De dug-out is er uitsluitend voor spelers en trainer/coach. Toeschouwers (ook broertjes/zusjes) bevinden zich uitsluitend achter het hek en niet op het veld.