Arbitrage Cursussen

 

Cursussen

 

MHC Weesp biedt haar leden en ouders aan de volgende scheidsrechterscursussen te volgen:

 

1. Clubscheidsrechter (CS)

Deelname aan de cursus clubscheidsrechter is verplicht voor de volgende personen:

a. Alle speelgerechtigde leden van MHC Weesp vanaf B-jeugd (vanaf 14 jaar)

b. Minimaal 1 ouder van jeugdleden vanaf D jeugd

Om de club te professionaliseren en het plezier in het spel te verhogen, is het belangrijk dat spelers en ouders beschikken over spelregelkennis. Als speler dien je op de hoogte te zijn van de regels en als ouder kun je met deze kennis je kind uitleggen wat er in het veld gebeurt.

De cursus clubscheidsrechter wordt drie keer per jaar gegeven:

Aanvang seizoen: september/oktober

Tijdens de winterstop: januari/februari

Einde seizoen: mei/juni

Speelgerechtigde leden vanaf 1e-jaars B ontvangen automatisch een oproep om deel te nemen.

Ouders dienen zich aan te melden als niet-spelend lid via http://www.mhcweesp.nl/site/?m=8&option=11016 en tevens een mail te sturen aan [email protected] om zich in te schrijven.

Ook jongere jeugd mag zich opgeven voor het examen. Stuur dan een mail naar [email protected] om deel te kunnen nemen. 

Een examinator van de KNHB wordt ingezet om het examen af te nemen en de club betaalt hiervoor €7,50 per kandidaat. Het examen zelf bestaat uit 30 vragen waarvan je er maximaal 8 fout mag hebben. 

Voor vragen over de cursus CS, stuur een mail aan [email protected] of benader Annette Phielix of Iva Hofsté.

 

2. Clubscheidsrechter plus (CS+)

Scheidsrechters die al clubscheidsrechter zijn en al meerdere jaren fluitervaring hebben, kunnen deelnemen aan de CS+ cursus.

De CS+ cursus is bedoeld voor scheidsrechters die fluiten leuk vinden, al op een redelijk niveau fluiten en zich verder willen ontwikkelen. Na het behalen van de CS+ kaart, ben je in staat alle wedstrijden op MHC Weesp te fluiten, die niet door bondsscheidsrechters dienen te worden gefloten.

Wil je deelnemen aan de CS+ cursus, meld je dan aan via [email protected]. Je krijgt dan bericht van de Arbitragecommissie over het vervolg.

De Arbitragecommissie behoudt zich het recht voor een belangstellende voor de CS+ cursus af te wijzen. Deze afwijzing zal uiteraard worden toegelicht.

Voor vragen over de cursus CS+, stuur een mail aan [email protected] of benader Joost van Loon, Cees Sluyk of Iva Hofsté.

 

Disclaimer Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen dan geadresseerden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In verband met elektronische verzending kunnen aan dit e-mail bericht geen rechten worden ontleend.