PRAKTISCHE INFORMATIE JEUGD A-D

 
1 Voordat je begint met hockey
1a. deelnemen aan een teamsport
Hockey bestaat uit een wedstrijd op zaterdag en een of meer trainingen in de week. Juist omdat hockey een teamsport is wordt je geacht hier steeds bij aanwezig te zijn.
Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren in de organisatie van de club. Spelers uit de A en B zijn verplicht om een scheidsrechterskaart te halen en op zaterdag jeugdwedstrijden te fluiten. Zij worden ook gevraagd om teams te coachen en te assisteren bij het geven van trainingen.

1b. taak van ouders
Van de ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de organisatie van de club. Alle ouders worden een aantal maal per jaar ingedeeld voor een dagdeel bardienst. Dit is een verplichting jegens de club. De bar wordt bemand door enkele ouders, onder leiding van een barhoofd. De dienst is niet over te dragen aan jeugdleden. Op de site staan de bardienstenschema ´s vermeld.

Ook worden ouders opgesteld om te rijden naar uitwedstrijden en toernooien.

Voor zowel bar- als rijdienst geldt: afzeggen kan niet, onderling ruilen wel (doorgeven aan barcommissie).

Ouders worden door MHC Weesp in de gelegenheid gesteld een scheidsrechterskaart te halen (C- kaart). Met deze kaart op zak voelt men zich wellicht zekerder wanneer men een jeugdwedstrijd fluit. De scheidsrechterscursus wordt sinds september 2012 via e-learning gegeven, dus is eenvoudig en in de eigen tijd te volgen. Zie voor meer informatie hierover onder: Arbitrage in het hoofdmenu van de site.

Van de ouders wordt verwacht dat men op een positieve wijze bijdraagt aan de sportiviteit langs de lijn. (Er worden geen spelers, scheidsrechters of coaches afgekraakt!).

De dug-out is er uitsluitend voor spelers en trainer/coach. Toeschouwers, ouders, broertjes en zusjes bevinden zich (ook om veiligheidsredenen!) achter het hek.

1c. kleding, schoenen, ballen en bescherming

Het officie¨le clubtenue is verplicht bij alle wedstrijden; j
oggingbroeken en truien zijn tijdens de wedstrijd verboden. Als de tegenstander een gelijkend tenue draagt, moet je bij uitwedstrijden in een rood uit-shirt spelen. Dit staat bij het wedstrijdschema of in de informatie van de coach vermeld.
Jongens
: korenblauwe broek, wit shirt met oranje en korenblauw kraagje/ korenblauwe kousen. Meisjes: korenblauw rokje / wit shirt met oranje en korenblauw kraagje / korenblauwe kousen.
De clubkleding is verkrijgbaar bij Sporthuis Bijvoet in Wees

Bij de E- en benjamins is alleen een wit shirt voldoende.
Tijdens de training draag je sportkleding (geen spijkerbroek).
Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen.
Let op, draag geen sieraden tijdens de training of wedstrijd en zorg dat haren vastgebonden zijn.

Ieder team wijst iemand aan, die de ballen voor het team beheert. Dat kan de coach zijn, de trainer of een speler. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ballen, maar de aangewezen persoon ziet erop toe dat er geen ballen zoekraken, spoort het team aan tot ballen zoeken etc.

Bescherming
Het is verplicht en erg belangrijk dat je een gebitsbeschermer (bitje) draagt. Het kan altijd gebeuren dat je per ongeluk een stick of hockeybal tegen je mond krijgt. Zonder gebitbescherming kunnen je tanden gemakkelijk beschadigen. Bitjes kun je bij de tandarts laten maken (maatwerk), er zijn ook kant en klare bitjes te koop bij Sporthuis Bijvoet.

Het is verplicht om tijdens de wedstrijd en de training scheenbeschermers te dragen. Zonder scheenbeschermers mag je niet hockeyen. De scheidsrechters zullen hier streng op toezien.

1d. Stick
Aan welke eisen moet een goede kinderstick voldoen:
-  juiste lengte
-  de stick moet een juiste gewichtsverdeling hebben.
-  de steel is wat minder dik dan bij een stick voor volwassenen. De kinderen moeten de stick makkelijk met hun linkerhand vast kunnen houden.
- kies een stick die plezierig aanvoelt en vooral niet te zwaar is.
- sticks zijn o.a. verkrijgbaar bij Sporthuis Bijvoet in Weesp

1e. keeperuitrusting
Een keeperuitrusting bestaat uit helm, bodyprotector, legguards (beenbeschermers), klompen en handschoenen. Deze uitrusting wordt aan het begin van het seizoen aan de keeper of coach ter beschikking gesteld door de club en blijft eigendom van de club.

De coach of de vaste keeper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zorg van de uitrusting. Als er iets kapot gaat in de loop van het seizoen neem dan zo snel mogelijk contact op met de materialencommissaris Yoran van der Pijl via [email protected]

De keeper is verplicht om een shirt te dragen met een kleur die afwijkend is van zowel het Weesper tenue als van het shirt van de tegenstanders.

2 Met de volgende personen heb je het meest te make

2.a. De coach
Het coachen en begeleiden van de jeugdteams wordt veelal verzorgd door twee ouders van de teamleden. De coaches zijn altijd aanwezig bij de wedstrijden.


De coaches hebben de volgende taken:
- ervoor zorgen dat het team met plezier samen een hockeywedstrijd speelt
- bij de E fluiten de coaches nog de wedstrijd, vanaf de D regelt de club scheidsrechters
- het maken van de opstelling en het begeleiden van het team tijdens de wedstrijd
- regelt uitsluitend invallers via de coordinator (1e lijn heeft aparte afspraken)
- het houden van een teambespreking voor elke wedstrijd
- tijdens de wedstrijd bepalen wie er gewisseld wordt en wanneer
- na de wedstrijd napraten met de coaches van de tegenstanders en een kop koffie aanbieden - toezicht houden op het dragen van mond- en scheenbescherming en correct clubtenue
- melden van bijzonderheden bij de jeugdcommissie.


2b. De teammanager/coordinator
De teammanager is
het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en coaches voor alle vragen en opmerkingen.


2c. De trainer
De trainer leert de kinderen zo goed mogelijk hockeyen en zal ook met de coach overleg hebben over zaken die bijv. tijdens wedstrijden gesignaleerd worden.


3 Hoe vind je belangrijke informatie?

3a. De website www.mhcweesp.nl

Op de site van MHC Weesp is alle belangrijke informatie te vinden. Kijk dagelijks op de homepage voor actuele informatie ook over bijv. afgelastingen.


3b. Het wedstrijdschema
Onder het hoofdstuk jeugd of jongste jeugd op de site vind je het wedstrijdschema van jouw team. Ook staat hier vermeld hoe laat je moet verzamelen.


3c. De trainingstijden
Alle trainingen staan vermeld onder jeugd of jongste jeugd bij "trainingen”en dan "trainingsschema”. Zorg dat je altijd minim
aal 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.
Voor vaste keepers is er een aparte keeperstraining.


3d. Het scheidsrechtersschema
Op dit schema kun je zien wie er opgesteld staan om te fluiten. Speel je in de A of de B dan ben je verplicht om te fluiten. Kijk iedere week goed op de site of je opgesteld staat! Zie ook onder punt 8, scheidsrechters.


4 In welke categorie hoor je thuis?

4a. indeling op leeftijd
Benjamin :      

als je voor 1 oktober 7 bent geworden
1e jrs E/6-tal :

als je voor 1 oktober 8 bent geworden

2e jrs E/8-tal :

als je voor 1 oktober 9 bent geworden

D :

als je voor 1 oktober 10 of 11 bent geworden
C :

als je voor 1 oktober 12 of 13 bent geworden
B :

als je voor 1 oktober 14 of 15 bent geworden
A :

als je voor 1 oktober 16 of 17 bent geworden


4b. teamsamenstelling
De indeling van de leeftijdsgroepen gebeurt volgens de regels van de KNHB. Elk team bestaat uit gemiddeld 14 spelers. Vanaf het einde van de basisschool wordt steeds meer gekeken bij de indelingen naar technische capaciteiten. 


5 Wedstrijden en trainingen

5a. competitiewedstrijd
Op zaterdagen worden competitiewedstrijden gespeeld, afwisselend uit en thuis.


Duur van de wedstrijden:
Bij de 1e jrs E / mini’s = zestallen : 2 x 25 minuten en 5 minuten rust
Bij de 2e jrs E/ mini’s = achttallen : 2 x 30 minuten en 5 minuten rust
Bij de D t/m A = elftallen : 2 x 35 minuten en 5 minuten rust


Het spreekt voor zich dat je altijd op tijd aanwezig bent. Op laatkomers wordt niet gewacht! De zestallen en achttallen spelen meestal voor 12.00 uur. Naarmate je ouder wordt, beginnen de wedstrijden later. Wedstrijden worden zowel op gras als op kunstgras gespeeld.


Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. Niet komen opdagen betekent een boete (door het team zelf te betalen), een verloren wedstrijd en 3 wedstrijdpunten in mindering.


5b. wedstrijdformulier
Na afloop van iedere competitiewedstrijd moet het wedstrijdformulier ingevuld worden. Dit regelt de coach /manager met de scheidsrechters en de tegenpartij. Inmiddels is de invoering van het Digitaal Wedstrijdformulier voor bijna alle jeugd bijna een feit, waardoor de procedure iets verandert, maar niet de plicht om het in te vullen en in te dienen!


Het wedstrijdformulier moet vo´o´r aanvang wedstrijd compleet worden ingevuld (ook de aanvangstijd!) en dezelfde dag bij Karin Sonneveld (A t/m D jeugd) of bij Sandy Tilgenkamp (Jongste Jeugd) worden ingeleverd. Dit geldt ook voor het wedstrijdformulier bij uitwedstrijden.


Elftallen: bij thuiswedstrijden het roze formulier en een witte doorslag, bij uitwedstrijden een witte doorslag. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren leveren de club een boete op die door het team zelf betaald dient te worden. De klasse, het wedstrijdnummer en de teamcode zijn te vinden op de teampagina op de website.


Indien door de scheidsrechter een kaart is gegeven dient de coach, manager of aanvoerder de gegevens van de persoon die een kaart heeft gekregen in te vullen op het wedstrijdformulier.


5c. voor en na de wedstrijd
De verzameltijd staat op het wedstrijdschema vermeld of wordt met de coach apart afgesproken.


Ruim voor aanvang van de wedstrijd verzamelt het team voor een teambespreking en het doornemen van de opstelling. Tijdens de teambespreking staat de mobiele telefoon uit.


Voor de wedstrijd dient het volledige team, inclusief de keeper, warm te lopen. De coach heeft hiervoor speciale instructies ontvangen van de Technische Commissie. Na het warmlopen gaat het team inspelen. Ook voor het inspelen van de keeper heeft de coach speciale instructies ontvangen.


Bij thuiswedstrijden ontvangen coaches/managers na melden bij de wedstrijdtafel de consumptiebonnen.


Na de wedstrijd wordt met de tegenstander limonade gedronken. Af te halen bij de bar. Het ontvangende team brengt de kannen terug naar de bar en gooit de lege bekers weg.


5d. roken en drinken in het clubhuis
Er mag in het clubhuis niet worden gerookt. Op zaterdagen is het tot 16.00 uur verboden in het clubhuis alcohol te gebruiken. Dit geldt voor iedereen!


5e. vervoer bij wedstrijden
MHC Weesp hoort met ongeveer 40 andere clubs bij het District Midden Nederland (provincie Utrecht en het Gooi). De routebeschrijvingen naar de diverse verenigingen staan op de website.


Ouders worden door de club aan het begin van iedere speelperiode ingedeeld om te rijden naar uitwedstrijden (zie de website). Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de kinderen (gordels verplicht, ook achterin). Het kind dat voorin zit moet minimaal 1.50 m. lang zijn (politievoorschrift).


Het rooster wordt op de website gezet, zodat van tevoren rekening mee gehouden kan worden. Er wordt verwacht dat de rijders op de verzameltijd aanwezig zijn op het parkeerterrein van de club of op een andere afgesproken locatie (bijv. achter het station).


Afzeggen voor rijden kan niet, onderling ruilen wel. Het is de bedoeling dat de ouders zelf rijden en geen oudere kinderen die net hun rijbewijs hebben.


5f. afgelasting van wedstrijd of training
Als een wedstrijd is afgelast wordt dit soms op vrijdagavond, maar meestal op zaterdagochtend aan de vereniging meegedeeld. De wedstrijdsecretaris zal afgelastingen zo spoedig mogelijk op de website plaatsen. Kijk dus altijd eerst op de website voor de meest actuele informatie.


Vaak zet de coach de belboom ook in werking. Ga niet zelf het clubhuis of de coach bellen. Raadpleeg ook altijd de site bij slechte weeromstandigheden.


Een afgelaste wedstrijd van een elftal zal op een door de KNHB vastgestelde datum (meestal een zaterdag) worden ingehaald. Zes- en achttallen spelen geen inhaalwedstrijden.


In principe gaan de trainingen altijd door, kijk bij zware regenval of vorst op de site, daar staat een vermelding als de training niet doorgaat.


5g. afzeggen van wedstrijd of training
Afzeggen voor een wedstrijd (A, B, C en D) doe je altijd telefonisch bij je coach voor donderdag 19.00 uur. Hockey is een teamsport, je belt alleen af als het echt niet anders kan.


5h. vriendschappelijke wedstrijden
Neem hiervoor altijd eerst contact op met de wedstrijdsecretaris en accommodatie commissaris i.v.m. beschikbaarheid van het veld. Indien niet tijdig afgestemd met accommodatie commissaris bestaat de mogelijkheid dat velden niet beschikbaar zijn voor vriendschappelijke wedstrijden en / of clubhuis is gesloten.


6 Ouders en toeschouwers langs de lijn

Alle toeschouwers, ook broertjes en zusjes, moeten uit veiligheidsoverwegingen achter de hekken blijven. Zijn er geen hekken dan blijven alle toeschouwers ruim buiten de speelveldlijnen. Alleen de teams onder begeleiding van maximaal 2 coaches (en de manager) mogen op het veld.


Het is niet de bedoeling dat ouders zich vo´o´r of tijdens de wedstrijd met de opstelling van het team of met de tactiek van de coach bemoeien. Het is ook niet de bedoeling dat ouders aanwijzingen geven aan de spelers op het veld. De betrokkenheid van ouders wordt zeer gewaardeerd, maar dient bij aanmoedigen te blijven.


Een paar vuistregels voor ouders / toeschouwers:
- geen commentaar leveren op de scheidsrechters
- geen bemoeienis met de taken van de coaches
- alleen positieve, aanmoedigende uitingen richting de spelers.


7 Scheidsrechters

Scheidsrechters zijn essentieel voor een wedstrijd. Trek de beslissing van de scheidsrechter niet in twijfel. Mocht je vragen hebben over een bepaalde beslissing dan kun je de scheidsrechter hierover na de wedstrijd benaderen.


A- en B-jeugd is verplicht om te fluiten en hun scheidsrechterskaart te halen.
Vanaf de B wordt je opgeroepen voor de scheidsrechterscursus. Je bent verplicht hieraan deel te nemen.


A en B spelers worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissaris. Bij niet verschijnen wordt een sanctieregeling toegepast. Zie op de site onder "arbitrage”.


Je moet je uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel melden. Vergeet je fluit en een stopwatch niet!


Afzeggen kan niet! Je kunt wel onderling ruilen. Geef wijzigingen altijd door aan de scheidsrechterscommissie.


NB Alleen de E-tjes worden gefloten door de coaches van de beide teams.


8 Competitieseizoen en vakanties


Bij Benjamins en de E-categorie bestaat het hockeyseizoen uit drie perioden:

- na de zomervakantie tot de herfstvakantie
- na de herfstvakantie tot de kerstvakantie
- na de kerstvakantie tot ongeveer mei


Bij de A, B, C en D bestaat het seizoen uit twee perioden:
- voorcompetitie: na de zomervakantie tot de herfstvakantie
- reguliere competitie, eerste deel tot de kerst en het tweede deel na de winterstop tot medio mei.


Tijdens de winterstop wordt er zaalhockey gespeeld (vanaf de D-categorie).
De zaalhockeyteams zijn niet gelijk aan de veldteams: de zaalteams zijn kleiner, er staan 6 spelers in het veld. Daarom worden er ook andere teamindelingen gemaakt. Voor zaalhockey betaal je een extra contributie.


De trainingen starten in augustus, afhankelijk van de zomervakantie. De trainingen eindigen na de laatste competitiewedstrijd. Eventueel volgen hierna nog selectietrainingen.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen tenzij anders afgesproken.