Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Contributie

Aan het einde van elk seizoen wordt de contributie vastgesteld voor het nieuwe seizoen tijdens de Algemene leden vergadering.

Contributie seizoen 2023-2024

Betaling
 1. Bij inschrijving geeft u MHCW een incassomachtiging en wordt het verschuldigde bedrag bij aanvang van het hockeyseizoen (aug/sept) geïnd. Betaling per automatische incasso is verplicht.
 2. De geldende contributie staat op de website van MHC Weesp. De jaarlijkse verhoging/verlaging wordt vastgesteld in de jaarlijkse ALV in juni. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondelinge toezeggingen en/of algemene e-mails die niet afkomstig zijn van de secretaris en/of penningmeester. Afspraken die afwijken van de geldende contributie zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn bevestigd door de penningmeester en/of secretaris (cc naar [email protected]).
 3. Leden kunnen ervoor kiezen om de contributie te voldoen in maandelijkse termijnen met een maximum van 8 opeenvolgende termijnen. Per termijn wordt er 1,50 euro extra berekend ter compensatie van de extra administratiekosten en de extra kosten die in rekening worden gebracht door het ledenadministratiesysteem (LISA).
 4. De contributie wordt per automatisch incasso geïnd van het rekeningnummer dat bij inschrijving wordt opgegeven.
 5. Een rekeningnummer kan door de ledenadministratie op verzoek en na afgeven van een nieuwe machtigingworden gewijzigd.
 6. Indien de automatisch incasso niet kan worden geïnd, wordt dit nogmaals geprobeerd. Na 45 dagen worden hiervoor € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien er niet binnen 4 weken na het verlopen van de betalingsdatum is betaald, worden er € 10,- extra administratiekostenin rekening gebracht en wordt er in totaal € 15,- aan extra administratiekosten geïnd.
 8. Indien niet binnen 8 weken na het verlopen van de betalingsdatum door het lid betaald is, volgt een schorsing. Deze kan worden opgeheven door het contributiebedrag over te maken + € 25,- aan extra administratiekosten.
 9. Bij een tussentijdse inschrijving wordt de contributie als volgt berekend:
  a. Inschrijving voor de winterstop – volledige contributie voor het gehele jaar en de reguliere inschrijfkosten.
  b.Inschrijving tijdens of na de winterstop – 50 % van de contributie en 100% van de reguliere inschrijfkosten.
 10. Neem bij betalingsproblemen contact op met MHCW via [email protected] en/of [email protected]. Voor jeugdspelers is financiële steun mogelijk via het Jeugdsportfonds in de regio bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht.
 11. Andere betalingsvormen dan de automatische incasso zijn alleen mogelijk in overleg met MHCW ([email protected]).