Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Hieronder vind je het aanmeldformulier van MHC Weesp.

Inschrijven kan als:

  • volledig lid
  • trainingslid (je speelt een beperkt aantal competitie wedstrijden, alleen mogelijk voor senioren)
  • trimlid (je speelt geen competitie wedstrijden)
  • vrijwilliger (incl. coach, manager, scheidsrechter)

Informatie over de mogelijkheden van proeftrainingen, contributie en overige rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen, is te vinden onder 'lidmaatschap'.

Nadat het formulier is ingevuld, kom je op de bevestigingspagina met onderaan de bevestigingsknop waarmee de inschrijving wordt ingediend. Hierna ontvang je een mail met verdere informatie.

De inschrijving is pas geldig als het inschrijfformulier ondertekend is opgestuurd aan: [email protected]. Dit is niet nodig voor een inschrijving als vrijwilliger. 


Type lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Scheidsrechters
  De Mixed Hockey Club Weesp draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Zo moet van onze jeugdleden tenminste een ouder in bezit zijn, of door cursus komen, van de scheidsrechterskaart. Vanaf de B-jeugd moeten de leden zelf een kaart hebben. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht. Voor leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders ingevuld te worden.

 
   
   
 
   
 
Hockey achtergrond
   
   
   
   
Geen club zonder vrijwilligers
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen.

 
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement (zie elders op deze site) en met automatische incasso van de contributie met ingang van het seizoen 2019-2020. Wilt u de laatste pagina van het ondertekende formulier scannen en mailen naar [email protected]?

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.