Hieronder vind je het inschrijfformulier van MHC Weesp. Inschrijven kan als:

 

  • volledig lid
  • trainingslid (speelt geen competitie)
  • trainingslid met beperkte wedstrijdlicentie
  • trimlid
  • vrijwilliger (incl. coach, manager, scheidsrechter)

Informatie over de mogelijkheden van proeftrainingen, contributie en overige verplichtingen die bij het lidmaatschap horen, is te vinden onder 'lidmaatschap' in de linkernavigatie. 


Nadat het formulier is ingevuld, kom je op de bevestigingspagina met onderaan de bevestigingsknop waarmee de inschrijving wordt ingediend. Hierna ontvang je een mail met verdere informatie. 

De inschrijving is pas geldig als het inschrijfformulier ondertekend is opgestuurd aan: [email protected]

Dit is niet nodig voor een inschrijving als vrijwilliger.


Type lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Scheidsrechters
 
De Mixed Hockey Club Weesp draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Zo moet van onze jeugdleden tenminste een ouder in bezit zijn, of door cursus komen, van de scheidsrechterskaart. Vanaf de B-jeugd moeten de leden zelf een kaart hebben. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht. Voor leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders ingevuld te worden.

 
   
   
 
   
 
Hockey achtergrond
   
   
   
   
Geen club zonder vrijwilligers
 
Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen.

 
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening
 
Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement (zie elders op deze site) en met automatische incasso van de contributie met ingang van het seizoen 2018-2019. Wilt u de laatste pagina van het ondertekende formulier scannen en mailen naar [email protected]?