Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

ALV ma 20 juni

 
2022 18 Juni

Nieuws afbeelding


Graag nodigt het bestuur van MHC Weesp alle leden vanaf 16 jaar en ouders van (jongste) jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
  
Maandag 20 juni aanstaande in het clubhuis aan de 's-Gravelandseweg.
Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start ALV om 20.00.
 
Op de agenda staat o.a.:
Financiën (vaststellen begroting seizoen 2022/2023, vaststellen contributies seizoen 2022/2023, vaststellen kascommissie). 
De hierbij horende documenten zijn vanaf aankomende week in te zien achter de inlog onder mijn MHC Weesp/documenten/ALV 2022.
Terugblik huidig seizoen en vooruitblik aankomend seizoen
Meer vrijwilligers voor MHC Weesp 
Bestuurszaken
 
De termijn van Kathelijn Straatemeier loopt juni 2022 af. Kathelijn heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en zal dan ook per direct stoppen met de functie van Algemeen Commissaris. Hiermee ontstaat een vacature in het bestuur. Kandidaten voor de bestuursfunctie Algemeen Commissariskunnen zich melden bij het secretariaat. 
 
Ook de termijn van Alwin Hollander loopt af per juni 2022. Met groot genoegen kunnen we melden dat zowel Alwin Hollander als voorzitter en Erik Tijs als penningmeester de interim invulling van beide functies omzetten naar een vaste invulling en dat Alwin zich herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. Namens het bestuur dragen we Alwin voor, voor een nieuwe termijn van drie jaar.
 
De agenda tref je aan in de bijlage en de notulen van de vorige vergadering zijn vanaf aankomende week na inloggen op de website te vinden onder mijn MHC Weesp/documenten/ALV 2022.
 
We hopen dat we op jullie komst kunnen rekenen. Aanmelden voor de vergadering kan tot 20 juni aanstaande 17.00 uur door een mail te sturen naar [email protected].
 
 
 
Met sportieve groet namens het bestuur,
 
 
Irma van den Hout
secretaris MHC Weesp


 

Gerelateerd