Stern Volvo Weesp BLIQ

‘MHC Weesp is een geweldige vereniging met een schitterende accommodatie’ - interview met het bestuur

 
2021 6 Januari

Nieuws afbeelding

Bij de laatste ledenvergadering is Evelien van Amsterdam als nieuw lid toegetreden tot het bestuur. Tegelijk zijn de rollen van de verschillende bestuursleden veranderd (zie de aangepaste organogram). Om de leden van het bestuur beter te leren kennen, stelden we ze enkele vragen.

Wie zijn de leden van het bestuur en welke rol hebben jullie?

 • Alwin Hollander: penningmeester
 • André Lauterslager: voorzitter - houdt zich o.a. bezig met de gemeente en contact andere clubs
 • Evelien van Amsterdam: hockey organisatorische zaken - o.a. wedstrijdsecretariaat, arbitrage en hockey technische zaken (jongste) Jeugd
 • Irma van den Hout: secretaris - waar ook de portefeuilles ledenadministratie, systeembeheer en communicatie onder vallen
 • Kathelijn Straatemeier: algemeen commissaris - o.a. verantwoordelijk voor het terrein, clubhuis en evenementen
 • Paul Hulsman: technische commissie - verantwoordelijk voor hockey technische zaken algemeen en senioren

Begin 2020 werd er een nieuwe voorzitter gezocht, maar André zit nu toch nog als voorzitter in het bestuur. Hoe zit dat?

Tijdens de ALV van 12 januari 2020 heeft André Lauterslager aangegeven te willen stoppen als voorzitter per juni 2020. André is op zijn beslissing om te stoppen teruggekomen en wilde graag doorgaan als voorzitter. Tijdens de extra ALV van 23 november jl. is hiervoor akkoord gevraagd aan de ALV. Hij is op ad interim basis gekozen tot er een kandidaat gevonden is die zijn taken zal overnemen. Dit is uiterlijk tot 22 juni 2022. Op dat moment is hij niet meer verkiesbaar en zal hij aftreden.

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 

 • Alwin: sales- en marketingmanager
 • Andre: eigenaar EDGE, agent Soyaconcept voor de Benelux
 • Evelien: ambulanceverpleegkundige bij Gooi en Vechtstreek
 • Irma: werkt bij Randstad Groep Nederland op de afdeling human resources
 • Kathelijn: werkt bij HEMA en coördineert daar alle communicatie voor de winkels
 • Paul: houdt zich bij de brandweer Gooi & Vechtstreek bezig met automatisering

Wie van jullie hockeyen zelf of hebben gehockeyd?

 • Paul heeft een seizoen als invaller bij HVA meegedaan.
 • Kathelijn speelde lang geleden. Toen je nog op gras speelde en er een buitenspelregel was. Zolang geleden……
 • Evelien, speelde als kind al bij MHC Weesp en later ook in ons dames 1. Ze heeft daarna nog bij Spandersbosch dames 1 en Amstelveen dames 2 gespeeld. Na een tijdje niet gehockeyd te hebben, speelt ze nu alweer vijf jaar bij dames veteranen B.

Hebben jullie hockeyende kinderen?

We hebben allemaal hockeyende kinderen bij MHC Weesp, variërend van benjamins tot en met dames 1.

Waarom zijn jullie vrijwilliger bij MHC Weesp en waarom in het bestuur?

 • André: om nog meer (ouders van) leden te verenigingen en enthousiast te maken/houden
 • Evelien: ik voel me enorm betrokken bij de club en zet me graag in. Ik heb al verschillende rollen gehad en vind het bestuur een leuk vervolg.
 • Irma: het is leuk om op deze manier bij de club betrokken te zijn en proberen de organisatie van de club te verbeteren. Er zijn mooie stappen gezet de afgelopen jaren en er zijn nog mooie stappen te maken
 • Kathelijn: ooit als vrijwilliger ‘aangehaakt’ om teams voor Boskabouterhockey samen te stellen. Vervolgens geleidelijk doorgegroeid naar de Commissie Jongste Jeugd en naar het bestuur. Ik vind het leuk om dingen te regelen en te organiseren en dat kan je bij de club genoeg
 • Paul: ik vind het leuk om me vrijwillig in te zetten voor de vereniging en wil bijdragen om top hockey en breedte hockey op een hoger plan te tillen samen met andere leden

Hoe worden de gemeente en (nieuwe) sponsors betroken bij het beleid van MHC Weesp?

We hebben veel contact met de gemeente. Momenteel verandert er veel bij de gemeente in verband met de overgang naar gemeente Amsterdam. De lijntjes blijven gelukkig kort en ondanks de veranderingen blijft de samenwerking goed. Onlangs hebben we met alle sportverenigingen in Weesp de intentieverklaring voor het Lokaal Sportakkoord Weesp ondertekend. Dit gaat de aankomende tijd meer vorm krijgen.

Onze vereniging vormt een sterk sociaal, zakelijk en sportief netwerk. Met in normale tijden elke wedstrijddag (zaterdag en zondag) minimaal 350 hockeyers op het MHC Weesp complex. Een sponsor kan gebruik maken van het netwerk dat de hockeyclub biedt op een prachtig sportcomplex met een nieuw clubhuis. Helaas wordt er momenteel niet gehockeyd, maar we hopen op betere tijden op korte termijn. We zijn dan ook dankbaar dat onze sponsoren MHC Weesp blijven steunen. Ook in deze moeilijk tijd.

Hoe staat de MHC Weesp er financieel voor?

Door de COVID-19 pandemie zijn het uitdagende tijden voor onze vereniging. Sinds maart van het afgelopen jaar is alles opeens anders: geen trainingen voor leden ouder dan 18, geen competitie, geen toeschouwers en een dicht clubhuis. Als club staan wij voor grote uitdagingen, zeker ook op financieel gebied.

Onze inkomsten zijn aanzienlijk verminderd door het wegvallen van de baromzet. Wat in positieve zin opvalt, is de loyaliteit van de leden en sponsoren, waardoor onze inkomsten uit contributie en sponsoring redelijk op peil zijn gebleven. We zijn daar de leden en sponsors zeer dankbaar voor. Ook heeft de overheid verschillende financiële regelingen ingesteld om de corona tekorten te compenseren. Hier kunnen wij als MHC Weesp ook gebruik van maken.

Een deel van onze kosten zijn lastig op korte termijn te verlagen (hypotheek clubhuis en velden, trainers). We zijn er wel in geslaagd om de variabele kosten aanzienlijk te verminderen, maar het blijft de vraag of dit op langere termijn voldoende is om de inkomstendaling te compenseren. We doen als bestuur ons best om de vereniging ook op langere termijn financieel gezond te houden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze trainingen, accommodatie en verenigingsleven. De komende maanden gaan wij hier meer over communiceren. We hopen dat we op jullie steun kunnen blijven rekenen.

Wat is de verwachte impact van de nieuwe wijk Weespersluis op MHC Weesp?

We hopen natuurlijk op veel nieuwe leden uit de nieuwe wijk. We verwachten dat in eerste instantie vooral hockeyende ouders lid worden, omdat er voornamelijk jonge gezinnen zich in Weespersluis vestigen. Onze club is vol in ontwikkeling zowel bij de breedte- als tophockey. We willen alle teams zorgen voor goed hockey aan te bieden voor elk team. We willen een goede leden wervende campagne opzetten om bewoners uit Weespersluis aan onze club te binden. Het mooiste is als iemand die daar woont zich hiervoor wil gaan inzetten, dus meld je aan.

Stel jullie krijgen € 50.000 wat gaan jullie daarmee doen?

 • De Aller jongste jeugd 3-5 jaar (panasj) op starten en promoten
 • Het clubhuis en terras meer aankleden
 • Zodra corona voorbij is alle teams een bedrag geven om leuke dingen te doen
 • Een feest geven voor alle leden
 • Meer trainingsmaterialen

We gaan ook zonder dat we € 50.000 krijgen, proberen een aantal van bovenstaande wensen te realiseren.


 

 

Gerelateerd