Stern Volvo Weesp BLIQ

Aanpassingen trainingsschema en regels vanaf 2 juni

 
2020 1 Juni

Nieuws afbeelding

Vanaf dinsdag 2 juni gelden er een nieuw trainingsschema en corona regels op MHC Weesp. Onderstaande regels vervangen enkele regels van het MHC Weesp Corona Hockey protocol. De overige regels blijven gewoon gelden.

Jeugd tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand
Alle (jongste) jeugd team kunnen nu gewoon trainen, dus zonder 1,5 meter afstand. Let op: dit geldt alleen tijdens de training op het veld. Voor en na de training moet iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dus dug-outs mogen nog steeds niet gebruikt worden.

Nieuw trainingsschema: let op de veldaanduiding A/B
In het nieuwe trainingsschema zijn de 15 minuten tussen trainingen weg gelaten. Daardoor is er ruimte voor een aantal teams om langer te trainen en voor senioren om eerder te beginnen. De consequentie is dat er extra moet worden opgelet bij het verlaten en betreden van de velden. Het ene team verlaat het veld via uitgang A, terwijl het andere team het veld betreed via ingang B (of andersom).

Trainingsschema (versie 1 juni)

Coronabegeleider bij senioren mag meetrainen
Voor senioren geldt dat elk team een coronabegeleider aanstelt, deze kan meedoen met de trainingen. Hij/zij is altijd 15 minuten voor de training aanwezig en is op de hoogte van de inhoud van het MHC Weesp Corona Hockey Protocol. Bij voorkeur is dit telkens dezelfde persoon, of zijn dit 2 personen die deze rol in toerbeurt op zich nemen. Belangrijk is dat ze de regels goed kennen in verband met mogelijke controle vanuit de gemeente.
Geef de naam/namen en contactgegevens van de coronabegeleider(s) per team voor je volgende training door via [email protected]
De teams die samen op een avond trainen zorgen gezamenlijk voor een goede afsluiting van het sportcomplex!

Lees hier complete MHC Weesp Corona Hockey Protocol (versie 14 mei)

Extra instructies voor Coronabegeleiders (versie 14 mei)

 

Gerelateerd