Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Algemene Leden Vergadering - maandag 14 januari 2019

 
2018 29 December

Nieuws afbeelding

Graag nodigt het bestuur van de MHC Weesp alle leden vanaf 16 jaar en ouders van (jongste) jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 januari aanstaande in het clubhuis aan de 's-Gravelandseweg. Start van de  ALV is om 20.00 (ontvangst vanaf 19.30 uur).

 

We bespreken o.a. het financieel jaarverslag, geven een terugkoppeling over de resultaten van de ledenenquête en de stand van zaken van de strategiesessie vanuit de Rabobank verenigingsondersteuning. De vorige ALV stond de rookvrije accommodatie op de agenda. Naar aanleiding van de vorige ALV en de resultaten vanuit de ledenenquête is het voorstel om onze accommodatie per 1 februari ‘rookvrij met rookafspraken’ te maken. Dit betekent de hele week rookvrij met uitzondering van de zondag. Dan is het toegestaan om te roken op de daarvoor ingestelde rookplek. 

 

Gerelateerd