Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Frank Jonkhart is benoemd tot lid van verdienste op ALV

 
2017 3 Juli

Nieuws afbeelding Vrijdag 30 juni is de huidige penningmeester Frank Jonkhart benoemd tot lid van verdienste. Zowel voorzitter André als oud voorzitter Cor Bos bedankten hem uitvoerig voor zijn inzet de afgelopen jaren. Eerst als coach, de laatste 7 jaar in het Bestuur. Mede dankzij Frank zijn we een financieel gezonde club en ligt er een door hem eigenhandig gevlochten en gestort betonvloertje in de nieuwe loods;-)

Cor roemde vooral de periode in de bouwcommissie en de nuchtere vragen van de Penningmeester. "Hebben we dat wel nodig?, Wat hebben de leden hieraan? Hoe verdienen we dit terug? ".

De rol van Frank wordt overgenomen door Gernout Erens. Hij zit al ruim 2 jaar in het Bestuur voor de TC Senioren.

De rol van TC Senioren wordt overgenomen door Paul Hulsman. Jarenlang lid, coach en trainer van diverse elftallen. Het bestuur is blij dat met deze wisseling en nieuw lid het bestuur weer compleet is. Op deze manier kunnen we nog meer aandacht besteden aan het hockey.

ALV
Deze wisselingen waren onderdeel van de ALV. Notulen hiervan volgen later en worden achter de inlog geplaatst. Via mail attenderen we iedereen.

In die notulen staat onder andere een aantal aanpassingen in het arbitrage en vrijwilligersbeleid. Die aanpassingen zijn op de ALV in februari uitgewerkt na een tweetal workshops. De uitkomsten daarvan zijn vrijdag de 30 gedeeld met de aanwezigen en zij hebben grotendeels ingestemd met de aanpassingen. Specifieke opsomming hiervan staat in de nog uit te werken notulen.

De arbitragecommissie benadrukt vooral dat "Fluiten leuk is"!De vrijwilligerscommissie licht vooral toe dat dankzij de vrijwillige inzet van zoveel mensen MHC Weesp goed en goedkoop kan blijven draaien, maar dat dit wel extra inspanning van mensen vraagt. En dat die moet worden nagekomen, zo niet, dat er dan strenger wordt gehandhaafd.Ook hebben de trainers van dames 1, Rosanne, en van heren 1, Allard, zichzelf voorgesteld.

Tot slot is er aangekondigd dat er een vertrouwenscontactpersoon op de club is aangesteld. Eelco Olde, vader van Maarten uit jongens C1 neemt deze rol op zich. Vanaf 1 september is zijn rol 'actief'. Voor die tijd werkt het Bestuur uit wat zijn rol betekent en hoe hij te bereiken is.

Kortom: een nuttige ALV met een steeds groter wordende groep betrokken leden. Onder toeziend oog van Cees Sluyk die de soep met broodjes weer uitstekend verzorgde.

Ook een keer meedenken met het bestuur? Kom de volgende keer dan ook naar de ALV.

 

Gerelateerd