Orec Denim Solar The Hockey Centre Almere Hedin Volvo Weesp Aemestelle Makelaars

Family & Friends 2016: wedstrijdreglement

 
Algemeen 31 Maart

Nieuws afbeelding

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Algemene regels:

·       Het Rabobank Family & Friends toernooi is een gezelligheidstoernooi en daarom verwachten wij dat iedereen met gezond verstand en sportief speelt.

·       De aanvoerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn teamleden.

·       Indien het bestuur van MHC Weesp genoodzaakt is om officiële sancties te nemen, als gevolg van ongewenst gedrag van niet-leden, zal de aanvoerder van het betreffende team, deze sanctie ten laste worden gelegd.

·       Indien er geen aanvoerder is vanuit MHC Weesp, dient het team een contactpersoon vanuit MHC Weesp bij inschrijving aan te geven, die op dit punt de aansprakelijkheid zal dragen.

·       Per team verwachten wij 2 personen per dag als vrijwilliger gedurende 2 uur. Deze personen kunnen deelnemers zijn aan het toernooi. Op het inschrijfformulier kunt u de namen aangeven. Bij het niet op komen opdagen van een vrijwilliger namens het team, zal er -indien nodig-1 punt in mindering gebracht worden op de totale punten.

·       De organisatie behoudt zich het recht voor om tassen te (laten) controleren. Er wordt gecontroleerd op eigen alcoholische consumpties; deze zijn niet toegestaan.

·       De organisatie behoudt zich het recht voor om personen die de algemene orde verstoren, te (laten) verwijderen.

·       Er worden evenementen prijzen gehanteerd, betaling geschiedt met muntjes. 1 muntje is € 1,-

·       Voor het alcoholbeleid verwijzen we naar het schrijven van onze voorzitter van maart jongstleden. Iedereen geboren na 5 mei 1998, mag geen alcoholische dranken kopen of nuttigen.   

 

Wedstrijdregels:

·       Er wordt gespeeld volgens de normale regels van de hockeybond

·       Hoog spelen is niet toegestaan

·       Speeltijd van de wedstrijden wordt bepaald door de wedstrijdtafel

·       Verloren wedstrijd = 0 punt, gelijkspel = 1 punt, overwinning = 3 punten

·       Wedstrijden worden gefloten door 2 personen

·       Niet fluiten = 3 punten in mindering voor het team dat ingeroosterd stond

·       Fluitjes en wedstrijdbal in het midden van het veld achterlaten

·       Scheidsrechters melden de uitslag bij de wedstrijdtafel

·       Bijzonderheden melden bij de wedstrijdtafel

·       De wedstrijdtafel heeft altijd uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid

·       In de Familypoule geldt: Alleen kinderen scoren en minimaal 4 kinderen in het veld.


Bijlage
 

Gerelateerd