Rabobank, Amstel & Vecht Svala Volvo Weesp BLIQ

Algemene Ledenvergadering MHC Weesp 1 december 2014 om 20.00 uur in het clubhuis

 
Algemeen 16 November

Beste (ouders van) leden,

Graag nodigt het bestuur van MHC Weesp alle leden vanaf 16 jaar en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op

maandag 1 december aanstaande om 20.00 uur in het clubhuis aan de ’s-Gravelandseweg.

De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn na inloggen op de website te vinden onder mijn MHC Weesp/documenten/ALV 2014.

We zullen deze avond afscheid nemen van Cor Bos en Hans Boode als bestuurslid. Cor heeft formeel negen jaar een bestuursfunctie vervuld en heeft daarmee volgens de statuten zijn maximale termijn bereikt. Daardoor is hij genoodzaakt zijn functie als voorzitter neer te leggen. Hans is vanwege zijn drukke werkzaamheden helaas genoodzaakt na één jaar zijn bestuursfunctie neer te leggen. We zullen beide heren missen en wensen ze alle succes toe voor de toekomst.

Met groot genoegen stellen we namens het bestuur Gernout Erens voor, om de bestuursfunctie technisch commissaris senioren in te vullen en daarmee toe te treden tot het bestuur. Gernout was al enige tijd lid van de technische commissie senioren  als coördinator van de herenlijn en heeft de afgelopen twee maanden meegelopen met het bestuur.

Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie technisch commissaris senioren, maar ook kandidaten voor de bestuursfuncties van voorzitter of technisch commissaris jeugd, kunnen zich tot 29 november melden bij het secretariaat.

Afmelden voor de vergadering kan tot 30 november 19.00 uur door een mail te sturen naar [email protected]al rekenen we natuurlijk wel op jullie komst.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Irma van den Hout

secretaris MHC Weesp

 

 

 

Gerelateerd