Rabobank, Amstel & Vecht Svala Volvo Weesp BLIQ

Niet op het Waterveld!

 
Algemeen 30 Oktober

Met de Gemeente Weesp, aannemer Ceelen én de onderaannemers is afgesproken dat wij er op toezien dat tot nader bericht  niemand zich op, of rond het waterveld zal begeven.
Dit betekent dus dat men NIET op het veld gaat inspelen, balletje slaan,  warmlopen, of wat dan ook, niet overdag, 's-avonds, zaterdags, of zondags.
Dit ter voorkoming van beschadigingen aan het hekwerk, vervuiling van het kunstgras of andere schade met mogelijk een schadeclaim als vervolg. Het veld is namelijk nog niet 
opgeleverd. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

Gerelateerd